2019-05-28 21:47:02

Izborna nastava

U našoj Školi je organizirana IZBORNA NASTAVA iz nastavnih predmeta : katolički vjeronauk (1. – 8. razred), talijanski jezik (4. – 8. razred) i informatika ( 7. – 8. razred).

U prvom razredu (I.) učenici mogu upisati izborni nastavni predmet KATOLIČKI VJERONAUK ( pri upisu u školu).

U četvrtom razredu ( IV.) učenici mogu upisati izborni nastavni predmet  TALIJANSKI JEZIK.

U sedmom razredu (VII.) učenici mogu upisati izborni nastavni predmet  INFORMATIKU. Za učenike 5. i 6. razreda informatika je obvezan nastavni predmet.

Učenici 6. razreda koji ne žele nastaviti program INFORMATIKE - ne ispisuju se iz programa, već se svi koji žele učiti informatiku trebaju UPISATI u izborni program.  

Izabrani program se unosi u imenik učenika , ocjenjuje se i obvezan  je za tekuću školsku godinu. Iz toga razloga je potrebno da su roditelji suglasni s djetetovim izborom - što potvrđuju potpisom anketnog lista.

Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja  – za sljedeću školsku godinu.

PREPORUČUJEMO NASTAVAK POHAĐANJA SVIH PROGRAMA IZBORNE NASTAVE!


Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik